MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI
MẠNH MẼ

Sau 13 năm hoạt động, DFB Hanco Nutrition đã thành lập một mạng lưới phân phối mạnh với hơn 7.000 điểm bán hàng và gần 1.400 đơn vị phân phối bao gồm 130 siêu thị, 1.050 trường học, 130 bệnh viện và nhà thuốc và 70 đại lý trên toàn Việt Nam.

Mạng lưới phân phối

  • • Mạng lưới phân phối của DFB Hanco Nutrition đã tăng gần gấp đôi, từ 698 đơn vị trong năm 2011 với khoảng 1.400 đơn vị trong năm 2014, chủ yếu nhờ vào các chương trình khuyến mại rộng rãi trong các trường học và bệnh viện
  • • DFB Hanco Nutrition có một sự hiện diện mạnh mẽ ở miền Nam và một cơ sở đã được thành lập ở miền Bắc. Tại tháng 6 năm 2014, gần 60% các đơn vị mạng lưới phân phối được đặt tại các tỉnh miền Trung hay miền Nam.
  • • Trong tương lai, trong khi duy trì vị trí như là một nhà cung cấp sữa bột hàng đầu cho các trường học và bệnh viện, DFB Hanco Nutrition đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng

img-tuvandinhduong

Số lượng đơn vị phân phối của DFB Hanco Nutrition vào khoảng thời gian 2011 – 2014

search provided by Store Management
Enter an address or zip code and click the find locations button.