DFB Hanco Nutrition Việt Nam ký kết toàn diện với trường đại học

Thứ ba, 21/06/2016

Công ty Cổ phần DFB Hanco Việt Nam (DFB Hanco Nutrition) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Khoa Công nghệ Thực phẩm Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

Việc DFB Hanco Việt Nam hợp tác với Khoa Công nghệ Thực phẩm cũng là cam kết về bảo đảm những thành phần dinh dưỡng và chất lượng tốt nhất cho sự phát triển, chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng.

 

Nội dung văn bản ký kết bao gồm những thỏa thuận giữa DFB Hanco Việt Nam và Khoa Công nghệ Thực phẩm về việc tất cả sản phẩm sau này của DFB Hanco Việt Nam sẽ là nghiên cứu và ứng dụng của khoa về công dụng, chất lượng, tính năng sản phẩm. Đồng thời, khoa là đơn vị bảo chứng, tư vấn công nghệ và sản phẩm trong tương lai cho DFB Hanco Việt Nam.

 

Việc ký kết này còn tạo điều kiện cho sinh viên của Khoa Công nghệ Thực phẩm và các đơn vị liên quan khác của Trường ĐH Nông Lâm TP HCM thực tập và nghiên cứu tốt nhất tại DFB Hanco Việt Nam.

Tin-ảnh: L.Giang


BÀI VIẾT LIÊN QUAN